Di Lamang Dugo (Not blood alone)

Di Lamang Dugo… (Not blood alone…)

Di lamang dugo…
Ngunit pati tinta
Ang nananalaytay
Sa ugat
Ng isang manunulat…

Di lamang pag-ibig…
O balita kaya
Kundi galit din
Ang namumutawi
Sa isip
Ng isang manunulat…

Pilit na binabawi
Ang dilim ng liwanag…
Alay sa pangako
Ng sinumpang katarungan…
Buhay man ibubuwis
Ng isang manunulat…

Lupa man o langit
Maisusumpa
Tao man o hayop
Maaaring itatwa
Para sa katotohanan
Lahat ay imumulat…
Mga kaibigan…
Yan ang manunulat!

written by Vicky, 1992

during my days as an activist college writer (university publication). this poem talks about a writer’s heart to write for truth and freedom… those were the days 🙂

Advertisements
%d bloggers like this: